Stamtavle over Familjen Barth

stamtavle_barth

Stamtavle over Familjen Barth ved Mikael Sundt.

I Bayern finnes en adelig slekt Barth, hvis avstamning kan føres tilbake til ca. 1200. Etter en gammel familietradisjon skal den de norske Barther være en gren av denne slekten, men det er ikke så langt ført bevis for dette. Den eldste sikkert kjente stamfar for den norske slekten er den saksiske bergmannen Georg Barth, hvis sønn Daniel Barth (1607–1656) kom til Norge ca 1623, hvor han senere ble overbergmester på Kongsberg. Han var gift med Mette Schneberg.

Link: Stamtavle over Familjen Barth